Thông tin cá nhân

0 1 10

Tham gia ngày: 11/03/2016

Tự giới thiệu

Chưa có
Thu nhỏ

Playlist của Nguyễn Phúc Lâm Xem tất cả

Bài hát yêu thích của Nguyễn Phúc Lâm Xem tất cả

Không có bài hát nào

Bài hát đã đăng của Nguyễn Phúc Lâm Xem tất cả

VERSE 1: Từ bao lâu nay anh cứ mãi cô đơn bơ vơ Bao lâu rồi ai đâu hay Ngày cứ
Nguyễn Phúc Lâm, 17 tháng 12, 2016 1,518
VERSE 1: Từ bao lâu nay anh cứ mãi cô đơn bơ vơ Bao lâu rồi ai đâu hay Ngày cứ
Nguyễn Phúc Lâm, 16 tháng 12, 2016 13,006
Nhấn Enter để xem tất cả