Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

River

Am Charlie Puth Điệu Blues
≣≣
Điệu: Disco (có thể chơi điệu Blue)
tone [Am]
 
(Verse 1)
[Am] Don't run from me river
[E] Don't run from me river river
[F] No don't run from me river
[D] Don't run from me river river
[Am] Look, you can play it [E] cool
[E] Act like you don't [F] care
[F] River don't mean [D] cruel
[E] You're pushing me [Am] away
Don't want to get [E] hurt
Saw you hurt me [F] first
With the words you [D] say
 
(Pre-Chorus)
 
Maybe you should [Dm] fall
That's what rivers [G7] do
'cause when you're in [C] love
You don't mind a different [F] view
Things are looking [Bm7b5] up[E]
 
(Chorus)
Oh [Am] river (river, river)
Don't [E] run (run, run)
Don't [F] run (river, river)
Don't [D] run (run, run)
Oh [Am] river (river, river)
Don't [E] run (run, run)
Don't [F] run (river, river)
From our [D] love (run, run)
 
(Verse 2)
[Am] Look, darling don't give [E] up
[E] When the water's [F] rough
[F] Where you gonna [D] go?
My heart is your [Am] home
Nothing is as [E] cold
[E] As running on your [F] own
[F] So river don't you [D] rush
 
(Pre-Chorus)
Maybe you should [Dm] fall
That's what rivers [G7] do
'cause when you're in [C] love
You don't mind a different [F] view
Things are looking [E] up
 
(Chorus)
Oh [Am] river (river, river)
Don't [E] run (run, run)
Don't [F] run (river, river)
Don't [D] run (run, run)
Oh [Am] river (river, river)
Don't [E] run (run, run)
Don't [F] run (river, river)
From our [D] love (run, run)
 
(Bridge)
[Am] Don't run from me river
[E] Don't run from me river river
[F] No don't run from me river
[D] Don't run from me river river
[Am] No don't run from me river
[E] Don't run from me river river
[F] No don't run from me [D] river
 
(Pre-Chorus)
Maybe you should [Dm] fall
That's what rivers [G7] do
'cause when you're in [C] love
You don't mind a different [F] view
Things are looking [E] up
 
(Chorus)
Oh [Am] river (river, river)
Don't [E] run (run, run)
Don't [F] run (river, river)
Don't [D] run (run, run)
Oh [Am] river (river, river)
Don't [E] run (run, run)
Don't [F] run (river, river)
From our [D] love (run, run)
 
(Outro)
[Am] Don't run from me river
[E] Don't run from me river river
[F] No don't run from me river
[D] Don't run from me river river
[Am] No don't run from me river
[E] Don't run from me river river
[F] No don't run from me [D] river
 
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên just chill. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý 1
Cập nhật:
ngày 11 tháng 05, 2017
Lượt xem: 24,355 Người đăng: just chill (Hợp Âm Chuẩn đã duyệt)
Tác giả: Charlie Puth Thể loại: Yêu thích: 875
Bài liên quan
just chill, 11 tháng 05, 2017 24,355
Bao Oanh Vu, 7 tháng 10, 2017 17,199
Duy Võ, 21 tháng 01, 2022 1,629
Vương Thiện, 14 tháng 08, 2019 1,352
kabigon91, 16 tháng 11, 2015 90,575
Chau Lai, 9 tháng 10, 2022 306
Đặng Ya Nguyeen, 26 tháng 06, 2020 1,031
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)