Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

That’s Hilarious

Dm Charlie Puth Ebm Điệu Ballad
≣≣
Capo 1
Tone [Dm]
[Bb]Look how all the tables. [C]Look how all the tables have turned
[F]Guess you're [C]finally reali[Dm]zin' how bad you [C]messed it up
[Bb]Girl, you're only makin' [C]Girl, you're only makin' it worse
[F]When you [C]call like you alw[Dm]ays do when you[C] want someone
 
[Bb]...You took away a [C]year of my fuckin' [F]life
And [C]I can't [Dm]get it [C]back no [Bb]more
So when I see those [C]tears comin' out your [F]eyes
I [C]hope it's [Dm]me they're [C]for
 
You didn't [Bb]love when you had me But now, you [C]need me so badly
You can't be [F]serious (Ha-[C]ha-ha) That's hi[Dm]larious (Ha-[C]ha-ha-ha-ha)
Thinkin' [Bb]I would still want you After the [C]things you put me through
Yeah, you're de[F]lirious (Ha-[C]ha-ha) That's hi[Dm]larious (Ha-[C]ha-ha-ha-ha)
 
Verse 2
[Bb]Now you put the blame in (Now you put the blame in)
[C]Now you put the blame in reverse
[F]Tryna [C]make me feel guil[Dm]ty for every[C]thing you've done
[Bb]You're another lesson (You're another lesson)
[C]You're just another lesson I learned
[F]Don't give your [C]heart to a girl [Dm]who's still got a [C]broken one
 
[Bb]...You took away a [C]year of my fuckin' [F]life
And [C]I can't [Dm]get it [C]back no [Bb]more
So when I see those [C]tears comin' out your [F]eyes
I [C]hope it's [Dm]me they're [C]for
 
You didn't [Bb]love when you had me But now, you [C]need me so badly
You can't be [F]serious (Ha-[C]ha-ha) That's hi[Dm]larious (Ha-[C]ha-ha-ha-ha)
Thinkin' [Bb]I would still want you After the [C]things you put me through
Yeah, you're de[F]lirious (Ha-[C]ha-ha) That's hi[Dm]larious (Ha-[C]ha-ha-ha-ha)
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên Chau Lai. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý 1
Cập nhật:
ngày 9 tháng 04, 2022
Lượt xem: 1,630 Người đăng: Chau Lai (kabigon91 đã duyệt)
Tác giả: Charlie Puth Thể loại: USUK Yêu thích: 77
Bài liên quan
just chill, 11 tháng 05, 2017 25,549
Vương Thiện, 14 tháng 08, 2019 1,661
Nhi Tg, 15 tháng 05, 2019 4,261
khiem, 16 tháng 09, 2023 258
Duy Võ, 4 tháng 06, 2018 3,021
Duy Võ, 21 tháng 01, 2022 2,496
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)