Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

enough for you

G Olivia Rodrigo G chọn điệu
≣≣
Intro
[G] [Em] [C]
 
Verse 1
[G]I wore [Em]makeup when we [C]dated
Cuz I thought you'd like me [G]more
If I looked [Em]like the other [C]prom queens
I know that you loved [G]before
Tried so [Em]hard to be [C]everything that you liked
Just [G]for you to [Em]say you're not the [C]compliment type
 
Pre-Chorus
[G]And I knew [Em]how you took your [C]coffee
And your favorite songs by [G]heart
I read [Em]all of your [C]self-help books
So you'd think that I was [G]smart
Stupid, [Em]emotional, [C]obsessive little me
[G]I knew from the [Em]start this is [C]exactly how you'd leave
 
Chorus
You found [G]someone more [Em]exciting
The next [C]second you were [G]gone
[G]And you left me there [Em]crying, [C]wondering what I did [G]wrong
And you always [G]say I'm never [Em]satisfied
But I [C]don't think that's [G]true
Cuz [G]all I ever [Em]wanted was to [C]be enough for [G]you
Yeah, [G]all I ever [Em]wanted was to [C]be enough for [G]you
 
Verse 2
[G]And maybe [Em]I'm just not as
[C]interesting as the girls you had [G]before
But God you [Em]couldn't have cared [C]less about
Someone who loved you [G]more
I'd say you [Em]broke my heart
But you [C]broke much more than that
Now, [G]I don't want your [Em]sympathy
I just [C]want myself back
 
Chorus
Before you found [G]someone more [Em]exciting
The next [C]second you were [G]gone
[G]And you left me there [Em]crying, [C]wondering what I did [G]wrong
And you always [G]say I'm never [Em]satisfied
But I [C]don't think that's [G]true
Cuz [G]all I ever [Em]wanted was to [C]be enough
 
Bridge
And don't [G]you think I loved [Em]you too much
To be [C]used and [G]discarded
Don't you [G]think I loved you [Em]too much
To think [C]I deserve [G]nothing
But [G]don't tell me you're [Em]sorry, boy
Feel [C]sorry for [G]yourself
Cuz [G]someday, I'll be [Em]everything to [C]somebody else
 
Verse 3
And they'll think that [G]I am so [Em]exciting
[C]And you'll [G]be the one who's [Em]crying
[C]Yeah, you always [G]say I'm never [Em]satisfied
But [C]I don't think that's [G]true
You [G]say I'm never [Em]satisfied
But [C]that's not me, it's [G]you
 
Outro
Cuz [G]all I ever [Em]wanted was to [C]be enough
But [G]I don't think [Em]anything could [C]ever be enough
For [G]you [Em] [C]
Enough for [G]you [Em] [C]
No, nothing's enough for [G]you
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên Harry. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 24 tháng 05, 2021
Lượt xem: 75 Người đăng: Harry (Dương Công Vủ đã duyệt)
Tác giả: Olivia Rodrigo Thể loại: USUK Yêu thích: 5
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)