Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

My Dilemma

Em Selena Gomez F#m chọn điệu
≣≣
Capo 2
Tone [Em]
You make me so up[C]set sometimes [D]I feel like I could [G]lose my mind
[Em]The conversation [C]goes nowhere [D]'Cause you're never gonna [G]take me there
And I [C]know, what I [D]know And I [G]know you're no good for [Em]me
Yeah I [C]know, what I [D]know And I [G]know it's not meant to [Em]be
 
Here's my di[C]lemma One half of me [D]wants ya
And the [G]other half wants to fo[Em]rget
My-my-my di[C]lemma From the moment I [D]met ya
I just [G]can't get you out of my [Em]head (can't get you out of my)
And I [C]tell myself to [D]run from you But I [G]find myself a[Em]ttracted
To my di[C]lemma, my di[D]lemma It's [G]you, it's [Em]you
 
Your eyes have [C]told a thousand lies
[D]But I believe them when they [G]look in mine
[Em]I heard the rumors but you [C]won't come clean
[D]I guess I'm hoping it's bec[G]ause of me
And I [C]know, what I [D]know And I [G]know you're no good for [Em]me
Yeah I [C]know, what I [D]know And I [G]know it's not meant to [Em]be
 
Here's my di[C]lemma One half of me [D]wants ya
And the [G]other half wants to fo[Em]rget
My-my-my di[C]lemma From the moment I [D]met ya
I just [G]can't get you out of my [Em]head (can't get you out of my)
And I [C]tell myself to [D]run from you But I [G]find myself a[Em]ttracted
To my di[C]lemma, my di[D]lemma It's [G]you, it's [Em]you
 
[C]One day I want you [D]And then I don't
[Em]I'm gonna leave you And then I won't.
[C]I can't live live [D]with or without you
[Em]I can't live live with or without you
 
Here's my di[C]lemma One half of me [D]wants ya
And the [G]other half wants to fo[Em]rget
My-my-my di[C]lemma From the moment I [D]met ya
I just [G]can't get you out of my [Em]head (can't get you out of my)
And I [C]tell myself to [D]run from you But I [G]find myself a[Em]ttracted
To my di[C]lemma, my di[D]lemma It's [G]you, it's [Em]you
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên ssteam. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 31 tháng 05, 2023
Lượt xem: 113 Người đăng: ssteam (Dương Công Vủ đã duyệt)
Tác giả: Selena Gomez Thể loại: USUK Yêu thích: 1
Bài liên quan
Duy Võ, 26 tháng 10, 2019 1,677
Mee , 28 tháng 09, 2017 2,453
Tú Hân, 26 tháng 07, 2018 6,668
Mee , 28 tháng 09, 2017 4,560
Duy Võ, 22 tháng 01, 2020 2,284
Kristina Nguyen, 20 tháng 05, 2017 7,043
Mee , 28 tháng 09, 2017 3,884
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)