Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Avalanche

D#m Avril Lavigne D#m chọn điệu
≣≣
Intro: [D#m] [C#] [B]
 
[D#m]I keep tryin'[C#] just to make it
[B]To to end of the day, you know I hate it [D#m]
Been lyin' [C#], my body's achin'
[B]What do you do when the hero needs savin'?
[D#m]Honestly[C#]
I can't [B] shake it, shake it, shake it
Yeah, [D#m] honestly [C#]
I can't [B] take it
 
I say that I'm just [F#] fine
But I don't [G#m] feel alright on the [D#m] inside [B]
(Alright on the inside)
I say that I'm [F#] okay that I don't [G#m] feel okay right now,
No [B] i've been [F#] slippin' and slidin',
My [G#m] world's gettin' colder
I'm [D#m] tired of lookin' [B] over my shoulder
[F#]Tonight, I don't [G#m] feel alright on the [D#m] inside
It's like I'm runnin' from an [F#] avalanche [G#m]
It's like I'm runnin' from an [D#m] avalanche [B]
It's like I'm runnin' from an [F#] avalanche [G#m]
And I'm not [D#m] okay, I'm not [B] okay, no
 
[D#m]I feel too much, [C#] my blood is rushin'
[B]Ask about me, I'm quick to change the subject
[D#m]I tell the truth but [C#] get interrupted
[B]I wish my life would've came with instructions
[D#m]Honestly[C#]
I can't [B] shake it, shake it, shake it
Yeah,[D#m] honestly [C#]
I can't [B] take it
 
I say that I'm just [F#] fine
But I don't [G#m] feel alright on the [D#m] inside [B]
(Alright on the inside)
I say that I'm [F#] okay that I don't [G#m] feel okay right now,
No [B] i've been [F#] slippin' and slidin',
My [G#m] world's gettin' colder
I'm [D#m] tired of lookin' [B] over my shoulder
[F#]Tonight, I don't [G#m] feel alright on the [D#m] inside
It's like I'm runnin' from an [F#] avalanche [G#m]
It's like I'm runnin' from an [D#m] avalanche [B]
It's like I'm runnin' from an [F#] avalanche [G#m]
And I'm not [D#m] okay, I'm not [B] okay, no
[D#m] [F#] [C#] [B]
[D#m]Whoa[F#]-[C#]oh-[B]oh
 
[D#m]My heart is [F#] racin'
[C#]Su-su-suffocatin'[B]
[D#m]I'm slowly [F#] fadin'
[C#]Su-su-suffocatin'[B]
 
I say that I'm just [F#] fine
But I don't [G#m] feel alright on the [D#m] inside [B]
(Alright on the inside)
I say that I'm [F#] okay that I don't [G#m] feel okay right now,
No [B] i've been [F#] slippin' and slidin',
My [G#m] world's gettin' colder
I'm [D#m] tired of lookin' [B] over my shoulder
[F#]Tonight, I don't [G#m] feel alright on the [D#m] inside
It's like I'm runnin' from an [F#] avalanche [G#m]
It's like I'm runnin' from an [D#m] avalanche [B]
It's like I'm runnin' from an [F#] avalanche [G#m]
And I'm not [D#m] okay, I'm not [B] okay, no
Whoa-[D#m]oh-oh, whoa-[B]oh-oh
It's like I'm runnin' from [F#] an avalanche [G#m]
It's like I'm runnin' from [D#m] an avalanche [B]
It's like I'm runnin' from [F#] an avalanche [G#m]
Whoa-[D#m]oh-oh, whoa[B]-oh-oh
Hey!
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên Tuệ Nhi. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 10 tháng 05, 2023
Lượt xem: 93 Người đăng: Tuệ Nhi (Dương Công Vủ đã duyệt)
Tác giả: Avril Lavigne Thể loại: Rock , Pop Rock , Alt Rock Yêu thích: 1
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)