Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Chad Kroeger

Đóng góp thông tin
Intro: Piano [B]-[D]-[A]-[E]- x2 Verse 1: Avril: [B]Love that once hung on the [D]wall [A]Used to m
minhkhoi_nguyen1204, 9 tháng 08, 2014 A B D E G G#m 8,779
*CAPO 2* 4/4 (điệu Valse) (Intro) [A] [C] [G] [D] x2 (Verse 1) [A]Love that once hung on the [C]
muriki95, 22 tháng 09, 2016 A C D F F#m G 1,347