Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Falling In Love

G Đông Nhi Điệu Ballad
Chọn phiên bản 1 0 / Trần Vĩnh Quang: Intro = [G].......... [Em]......... [G]Everyday
≣≣
Intro = [G].......... [Em].........
[G]Everyday feels like a Monday,
[G]There is, no escaping from the heartache,
[Em]Now I, gotta put it back together,
[Em]'Coz it's, always better late then never.
[C]Wishin' I could be in California,
[C]I wanna tell ya when I call ya,
[G]I could've fallen in love,
[G]I wish I'd fallen in love.
[C]Out of our [D5]minds and [Em]out of time
[Em]Wishin' I could [C]be with you,
[C]and to share [D5]the view,
[D5]we could've [G]fallen in love,
[G]Woah-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh
[G]Woah-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh
[G]Waking up to people talking
[G]and it's, getting later every morning
[Em]Now I, realise it's nearly midday
[Em]And I've, wasted half my life, to throw it away, Saying
[C]Everyday should be a new day,
[C]To make you smile and find a new way,
[G]of falling in love,
[G]Yeah falling in love.
[C]Out of our [D5]minds, and [Em]out of time,
[Em]Wishin' I could [C]be with you,
[C]To share the [D5]view, oh
[D5]We could've [G]fallen in love
[G]Woah-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh
[G]Woah-oh-oh-oh-oh
[G]We could've fallen [Em]in love
[Em]Woah-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh
[Em]Woah-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh
(Instrumental)
[C] [D5] [Em] [G]
[C] [D5] [Em] [G]
[C](G note on low [D5]string, not chord)
[G]Sick of waiting, I can't take it gotta tell ya
[G]Sick of waiting I can't take it gotta tell ya
[G]Sick of waiting I can't take it gotta tell ya
[G]Sick of waiting I can't take it gotta tell ya
[G]Sick of waiting I can't take it gotta tell ya
[G]Sick of waiting I can't take it gotta tell ya
[Em]I can't take another night on my own, so
I take a breath and then I pick up the phone
she said
[C]Oh Oh Oh
[C]Oh Oh Oh
[G]Oh Oh Oh
[G]Oh Oh Oh
She said
[C]Oh Oh Oh
[C]Oh Oh Oh
[G]Oh Oh Oh
[G]Oh Oh Oh
She Said
[C]Oh Oh Oh
[C]Oh Oh Oh
[G]Oh Oh Oh
[G]Oh Oh Oh
(sick of waiting i can't take it gotta)
[C]Fallen in love
[C]Oh, we could've fallen in love, oh yeah
[G]fallen in love, we could've fallen in love
[G]Oooh
Fallen in love (yeah)
[C] [D5] [Em] [C] [D5]
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên Trần Vĩnh Quang. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 7 tháng 08, 2013
Lượt xem: 6,124 Người đăng: Trần Vĩnh Quang (Hợp Âm Chuẩn đã duyệt)
Tác giả: Đông Nhi Thể loại: Yêu thích: 30
Bài liên quan
Duy Võ, 1 tháng 11, 2018 1,008
Vũ Tuyết Anh, 4 tháng 12, 2017 2,660
Duy Võ, 11 tháng 10, 2018 1,353
haidang1806, 18 tháng 03, 2015 22,058
Nhơn Phan, 31 tháng 12, 2015 36,627
Duy Võ, 23 tháng 10, 2018 17,098
Duy Võ, 27 tháng 08, 2018 1,001
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)