Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Weakness (Tell Me Are You Hurting Dear)

Chọn phiên bản 1 0 / Hannie: (Parody of One Republics, "Secrets") - A JMH Cover
≣≣
(Parody of One Republics, "Secrets") - A JMH Cover
Tell me are you [C]hurting dear
You don't gotta [Em/B]hide your tears
I only wanna [Am]hold you near
So you can put [F]all your weakness on [C]me
This [C]time
You don't even [Em/B]have to try
I'm here to walk you [Am]through this life
So you can put [F]all your weakness on [C]me
 
---Angie Enns lyrics---
Show me where it [C]hurts the most
I can heal [Em/B]what they won't
I just wanna [Am]keep you close
So you can put [F]all your weakness on [C]me
These [C]lies,
they will never [Em]compromise
They just wanna [Am]keep you tied
So put [F]all your weakness on [C]me
 
I can see you're [C]hurting dear
You don't have to [Em/B]hide those tears
Come and let Me [Am]hold you near
So you can put [F]all your weakness on [C]me
This [C]time, don't need another [Em/B]sleepless night
Come and let me [Am]wipe those eyes
And put [F]all your weakness on [C]me
 
This [C]fight, don't you remember [Em/B]that it's mine?
I know that [Am]you're not fine
So put [F]all your weakness on [C]me...
Put [Fm]all your weakness on [C]me...
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên Hannie. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 27 tháng 07, 2021
Lượt xem: 59 Người đăng: Hannie (Việt Hoàng đã duyệt)
Tác giả: John Michael Howell , One Republic Thể loại: US-UK Yêu thích: 2
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)