Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

John Michael Howell

Đóng góp thông tin
Tell me are you [C]hurting dear You don't gotta [Em/B]hide your tears I only wanna [Am]hold you ne
Hannie, 19 tháng 07, 2021 Am C Em/B F Fm 59