Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Permission to Dance

E BTS E Điệu Ballad
≣≣
[E] It's the [B]thought of [C#m]being young
[B] When your heart's just like a [A]drum
[G#m] Beating louder with no [A]way to guard [B]it
[E] When it all [B]seems like [C#m]it's wrong
[B]Just sing along to Elton [A]John
[G#m] And to that feeling, [A]we're just [B]getting started
[C#m] When the nights get [B]colder
[A] And the rhythms got you falling [B]behind
[C#m] Just dream about that [B]moment
[A] When you look yourself right in [B]the eye, eye, eye
Then you say
[E]I wanna [B]dance
[C#m]The music's got me [B]going
[A]Ain't [G#m]nothing that can [A]stop how we [B]move, yeah
[E] Let's break our [B]plans
And [C#m]live just like we're [B]golden
And [A]roll in [G#m]like we're [A]dancing [B]fools
[C#m] We don't need to [B]worry
[A]'Cause when we fall, we know how to [B]land
Don't need to [E]talk the [B]talk, [C#m]just walk the [B]walk [A]tonight
'Cause [G#m]we don't need [A]permission to [B]dance
[E] There's always [B]something [C#m]that's standing in [B]the way
But if you [A]don't let it phase [G#m]ya
You'll [A]know just how to [B]break
Just keep the [E]right vibe, [B]yeah
[C#m]'Cause there's no looking [B]back
There ain't [A]no one to [G#m]prove
We don't [A]got this on [B]lock (Yeah)
[C#m] The wait is [B]over
The [A]time is now so let's do it [B]right, mm (Yeah)
[C#m] Yeah we'll keep [B]going
And stay [A]up until we see the [B]sunrise
And we'll say (Yeah)
[E]I wanna [B]dance
[C#m]The music's got me [B]going
[A]Ain't [G#m]nothing that can [A]stop how we [B]move, yeah
[E] Let's break our [B]plans
And [C#m]live just like we're [B]golden
And [A]roll in [G#m]like we're [A]dancing [B]fools
[C#m] We don't need to [B]worry
[A]'Cause when we fall, we know how to [B]land
Don't need to [E]talk the [B]talk, [C#m]just walk [B]the [A]walk tonight
'Cause [G#m]we don't need [A]permission to [B]dance
[E][C[B]#m[C#m]] We[B]ll[A], [G#m]let [A]me[B] [B]show ya
That we [A]can keep the fire [B]alive
[C#m]'Cause it's not [B]over
Till it's [A]over, say it one more [B]time
Say
[E]I wanna [B]dance
[C#m]The music's got me [B]going
[A]Ain't [G#m]nothing that can [A]stop how we [B]move, yeah
[E] Let's break our [B]plans
And [C#m]live just like we're [B]golden
And [A]roll in [G#m]like we're [A]dancing [B]fools
[C#m] We don't need to [B]worry
[A]'Cause when we fall, we know how to [B]land
Don't need to [E]talk the [B]talk, [C#m]just walk the [B]walk [A]tonight
'Cause [G#m]we don't need [A]permission to [B]dance
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên Nguyễn Ái Trang. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý 1
Cập nhật:
ngày 9 tháng 07, 2021
Lượt xem: 292 Người đăng: Nguyễn Ái Trang (Việt Hoàng đã duyệt)
Tác giả: BTS Thể loại: Pop Yêu thích: 28
Bài liên quan
Minh Diệp, 19 tháng 05, 2018 21,227
Duy Võ, 21 tháng 05, 2021 447
Duy Võ, 22 tháng 08, 2020 6,308
Lê Long, 20 tháng 11, 2017 6,177
MinkNgia, 11 tháng 06, 2017 16,020
Nguyễn Hiếu Trung, 25 tháng 09, 2016 5,426
Duy Võ, 20 tháng 11, 2019 1,726
Duy Võ, 20 tháng 11, 2019 2,411
Nguyen Thi Hoa Mai, 1 tháng 12, 2018 3,167
Duy Võ, 15 tháng 11, 2018 2,161
Chau Lai, 22 tháng 11, 2020 249
Chau Lai, 22 tháng 11, 2020 277
Duy Võ, 12 tháng 04, 2019 9,421
Chau Lai, 30 tháng 01, 2020 2,311
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)