Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

If You Love Her

C Forest Blakk C# Điệu Slow Rock
≣≣
Tone [C]
Capo 1
Intro: [C] [G] [Am] [F]
[C]Take it
If she gives you her heart
Don't you [G]break it
Let your arms be a place
She feels [Am]safe in
She's the best
thing that you'll ever [Fmaj7]have
She [C]always has trouble
Falling asleep
And she [G]likes to cuddle
While under the sheets
She loves [Am]Pop songs
And dancing, and [Am7]bad trash TV
There's [Fmaj7]still a few other things
She [C]loves love notes and babies
And likes giving gifts
Has a [G]hard time accepting
A good compliment
She [Am]loves her whole family
And [Am7]all of her friends
So [F]if you're the one she lets in [Fmaj7]
 
[C]Take it
If she gives you her heart
Don't you [G/B]break it
Let your arms be a place
She feels [Am]safe in
She's the best thing
that you'll ever [Fmaj7]have
She'll love you
If you love her
On [C]days when
It feels like the whole
World might [G]cave in
Stand side by side
And you'll [Am]make it
She's the [Am7]best thing
that you'll ever [F]have
She'll [Fmaj7]love you
If you love her like that [C]
 
[C]Kiss her with passion
As much as you can
Run your [G/B]hands through her hair
When [G]ever she's sad
And when [Am]she doesn't notice
How [Am7]pretty she is
Tell her [Fmaj7]over and over
So she never forgets
 
[C]Take it
If she gives you her heart
Don't you [G/B]break it
Let your arms be a place
She feels [Am]safe in
She's the best thing
that you'll ever [Fmaj7]have
She'll love you
If you love her
On [C]days when
It feels like the whole
World might [G]cave in
Stand side by side
And you'll [Am]make it
She's the [Am7]best thing
that you'll ever [F]have
She'll [Fmaj7]love you
If you love her like that [C] [Cmaj7]
[G]( Về sau cứ theo nhịp mà
feel theo vòng C G Am F thui )
She'll love you
If you love her [Am]like that
She'll [F]love you
If you love her
She'll love you
If you love her like [C]that
She'll love you
She'll love you
She'll [F]love you
She'll love you
If you love her
 
On [C]days when
It feels like the whole
World might [G]cave in
Stand side by side
And you'll [Am]make it
She's the [Am7]best thing
that you'll ever [F]have
She'll [Fmaj7]love you
If you love her like that [C]
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Phiên bản khác (1)

Đăng phiên bản mới
Am Am7 C Cmaj7 F Fmaj7 G G/b 0

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên Hải. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 7 tháng 06, 2021
Lượt xem: 68 Người đăng: Hải (Việt Hoàng đã duyệt)
Tác giả: Forest Blakk Thể loại: Pop Ballad Yêu thích: 4
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)