Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Forest Blakk

Đóng góp thông tin
[C]Take it If she gives you her heart Don't you [G]break it Let your arms be a place She feels [
Hải, 7 tháng 06, 2021 Am Am7 C Cmaj7 F Fmaj7 G G/b 18