Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Anyone

D Demi Lovato F# chọn điệu
≣≣
Tone: [D]
Capo: 4
Intro
[D] [Am] [C]Uh, [G]uh
 
 
Verse1
I [D]tried to talk to my piano
I [Am]tried to talk to my guitar
[C]Talked to my imagination
[G]Confided in to alcohol
I [D]tried and tried and tried some more
Told [Am]secrets 'til my voice was sore
[C]Tired of empty conversation
'Cause [G]no one hears me anymore
 
 
Pre-chorus
A [D]hundred million stories
 
And a hundred million songs
I feel [Am]stupid when I sing
Nobody's [C]listening to me
Nobody's [G]listening
I [D]talked to shooting stars
 
But they always get it wrong
I feel [Am]stupid when I pray
So, why am I [C]praying anyway?
If nobody's [G]listening
 
 
Chorus
[D]Anyone, please send [Am]me anyone
Lord, [G/B]is [C]there anyone?
I need [G]someone
[D]Anyone, please send [Am]me anyone
Lord, [G/B]is [C]there anyone?
I need [G]someone
 
 
Instrumental
[D] [Am] [C] [G]
 
Verse2
I [D]used to crave the world's attention
[Am]I think I cried too many times
[C]I just need some more affection
[G] Anything to get me by
 
 
Pre-chorus
A [D]hundred million stories
 
And a hundred million songs
I feel [Am]stupid when I sing
Nobody's [C]listening to me
Nobody's [G]listening
I [D]talked to shooting stars
 
But they always get it wrong
I feel [Am]stupid when I pray
Why the fuck am I [C]praying anyway?
If nobody's [G]listening
 
 
Chorus
[D]Anyone, please send [Am]me anyone
Lord, [G/B]is [C]there anyone?
I need [G]someone, oh-oh
[D]Anyone, please send [Am]me anyone
Oh Lord, [G/B]is [C]there anyone?
I need [G]someone
Oh, [D]anyone, I [Am]need anyone
Oh, [C]anyone, I need [G]someone
 
 
Outro
A [D]hundred million stories
 
And a hundred million songs
I feel [Am]stupid when I sing
Nobody's [C]listening to me
Nobody's [G]listening
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên Minh Ơi. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 21 tháng 02, 2021
Lượt xem: 13 Người đăng: Minh Ơi (kabigon91 đã duyệt)
Tác giả: Demi Lovato Thể loại: Nhạc Pop Yêu thích: 1
Bài liên quan
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)