Nhấn Enter để xem tất cả

Thông tin cá nhân

Tham gia ngày: 18/03/2014

Tự giới thiệu

(Chưa có)

Playlist của o†† despicable Xem tất cả

Chưa có playlist nào!

Bài hát yêu thích của o†† despicable Xem tất cả

capo ngan 1 . You're the light, you're the night You're the color of my blood You're the
o†† despicable, 18 tháng 03, 2015 11,558
Capo ngăn 4 Người về bên ấy có nhớ một người bên này Niềm vui bên anh còn bên em là
o†† despicable, 24 tháng 12, 2014 5,400
Tone gốc C#m: Capo 4 Vòng hợp âm Khi nỗi nhớ vụt qua nơi đây Khi đau thươn
o†† despicable, 24 tháng 12, 2014 5,272
1. Looking back on younger days, the time has passed And nothing stays the same. Hey hey h
o†† despicable, 11 tháng 10, 2014 4,280
Capo ngăn 3 . Cơn mưa vội vàng chóng qua, cuốn em những nỗi nhớ nghĩ về anh xót xa. Có lẽ
o†† despicable, 6 tháng 10, 2014 8,961

Bài hát đã đăng của o†† despicable Xem tất cả

capo ngan 1 . You're the light, you're the night You're the color of my blood You're the
o†† despicable, 18 tháng 03, 2015 11,558
Capo ngăn 4 Người về bên ấy có nhớ một người bên này Niềm vui bên anh còn bên em là
o†† despicable, 24 tháng 12, 2014 5,400
Tone gốc C#m: Capo 4 Vòng hợp âm Khi nỗi nhớ vụt qua nơi đây Khi đau thươn
o†† despicable, 24 tháng 12, 2014 5,272
1. Looking back on younger days, the time has passed And nothing stays the same. Hey hey h
o†† despicable, 11 tháng 10, 2014 4,280
Capo ngăn 3 . Cơn mưa vội vàng chóng qua, cuốn em những nỗi nhớ nghĩ về anh xót xa. Có lẽ
o†† despicable, 6 tháng 10, 2014 8,961