Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Rare

D Selena Gomez F Điệu Ballad
≣≣
Capo 3
Tone [D]
[A]Baby, you've been so distant from me [G]lately
And [A]lately don't even wanna call you " [G]baby"
 
[A]Saw us getting older burning toast in the toaster
[G]My ambitions were too high
[A]Waiting up for you upstairs why you act like I'm not there?
[G]Baby, right now it feels like
 
It feels like [A]you don't care. Oh, why don't you recognize [G]I'm so rare?
[A]Always there. You don't do the same for me [G]That's not fair
 
I don't [A]have it all. I'm not claiming to
But I know that I'm [G]special, yeah
And I'll bet there's somebody [A]else out there
To tell me I'm [G]rare, to make me feel rare
 
[A]Baby, don't make me count up all the [G]reasons to stay with you
No [A]reason why you and I are not suc [G]ceeding Uh uh
 
[A]Saw us getting older. Burning toast in the toaster
[G]My ambitions were too high (Too high)
[A]Waiting up for you upstairs why you act like I'm not there?
[G]Baby, right now it feels like
 
It feels like [A]you don't care. Oh, why don't you recognize [G]I'm so rare?
[A]Always there. You don't do the same for me [G]That's not fair
 
I don't [A]have it all. I'm not claiming to
But I know that I'm [G]special, yeah
And I'll bet there's somebody [A]else out there
To tell me I'm [G]rare, to make me feel rare (yeah yeah)
 
[A]I'm not gonna beg for you
I'm not gonna let you make me [G]cry (Make me cry)
[A]Not getting enough from you
Didn't you know I'm hard to [G]find? (Hard to find)
 
[A]Saw us getting older. Burning toast in the toaster
[G]My ambitions were too high (Too high)
[A]Waiting up for you upstairs why you act like I'm not there?
[G]Baby, right now it feels like
 
It feels like [A]you don't care. Oh, why don't you recognize [G]I'm so rare?
[A]Always there. You don't do the same for me [G]That's not fair
 
I don't [A]have it all. I'm not claiming to
But I know that I'm [G]special, yeah
And I'll bet there's somebody [A]else out there
To tell me I'm [G]rare, to make me feel rare (Oh [A]yeah)
 
So [G]rare
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên Duy Võ. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 22 tháng 01, 2020
Lượt xem: 2,256 Người đăng: Duy Võ (Dương Công Vủ đã duyệt)
Tác giả: Selena Gomez Thể loại: US/UK Yêu thích: 24
Bài liên quan
Kristina Nguyen, 20 tháng 05, 2017 6,992
Mee , 28 tháng 09, 2017 4,516
Mee , 24 tháng 11, 2017 10,173
Mee , 28 tháng 09, 2017 2,418
ssteam, 31 tháng 05, 2023 68
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)