Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

My Heart Will Go On

C Celine Dion E Điệu Ballad
≣≣
Tone Celine Dion E: Capo 4
 
[C]Every night in [G]my dreams
I [F]see you I [C]feel [G]you
[C]That is how I [G]know you go [F]on
[C]Far across the [G]distance
And [F]spaces bet- [C]ween [G]us
[C]You have come to [G]show you go on
 
[Am]Near [G]far where [F]ever you [G]are
I be-[Am]lieve that the [G]heart does go [F]on [G]
[Am]Once [G]more you [F]open the [G]door
And you're [Am]here in my [Em]heart
And my [F]heart will go [G]on and [C]on [G] [F] [G]
 
[C]Love can touch us [G]one time
And [F]last for a [C]life [G]time
[C]And never let [G]go till we're [F]gone
[C]Love was when I loved [G]you
One [F]true time I [C]hold [G]to
[C]In my life we'll al- [G]ways go on
 
[Am]Near [G]far where [F]ever you [G]are
I be- [Am]lieve that the [G]heart does go [F]on [G]
[Am]Once [G]more you [F]open the [G]door
And you're [Am]here in my [Em]heart
And my [F]heart will go [G]on and [C]on [G] [F] [G]
 
Umum [Am]you're [G]here there's [F]nothing I [G]fear
And I [Am]know that my [G]heart will go [F]on [G]
[C]We'll [G]stay for [F]ever this [G]way
You are [Am]safe in my [Em]heart
And my [F]heart will go [G]on and [C]on
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên Trần Vĩnh Quang. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý 4
Cập nhật:
ngày 25 tháng 07, 2021
Lượt xem: 86,539 Người đăng: Trần Vĩnh Quang (Hợp Âm Chuẩn đã duyệt)
Tác giả: James Horner , Will Jennings Thể loại: USUK Yêu thích: 2175
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)