Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin cá nhân

Tham gia ngày: 13/07/2021

Tự giới thiệu

(Chưa có)

Playlist của ngth1209 Xem tất cả

Chưa có playlist nào!

Bài hát yêu thích của ngth1209 Xem tất cả

This ain't [Dm]Build-A-Bitch (A [G]bitch) You don't [C]get to pick and [A]choose Different [Dm]ass
huuphucdayne, 21 tháng 05, 2021 1,584
Chorus: [G]Here's to the ones that we [D]got [Em]Cheers to the wish you were [Bm]here but you're n
Timothy Green, 27 tháng 09, 2019 44,592
Verse 1: [Am]This night is [G] cold in the kingdom [Em] I can feel you [F] fade away [Am] From th
Vương Thiện, 25 tháng 07, 2018 74,584
[Am]I tried to [F]reach you, I can't [C]hide How strong's the [G]feeling when we [Am]dive Across t
Đức Nguyện, 15 tháng 11, 2019 7,479
[Dm]Don't go [Bb]tonight Stay here one more [F]time Remind me what it's [C]like... And let's [Dm]
Phương Thanh, 27 tháng 06, 2020 10,432

Bài hát đã đăng của ngth1209 Xem tất cả

Không có bài hát nào