Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Verse1 [Em]All I know is (ooh ooh ooh) [A]We could go anywhere we could do [D]Anything girl whate
Ngọc Phan, 1 tháng 03, 2020 Am Am7 C F G 18,351
[G]To be young and in love [D]in New York [C]City (New York City) [Em]To not know who I am [D]but s
Vương Thiện, 5 tháng 05, 2018 C D Em G 8,508
[Chorus] A I'm so tired of love songs, tired of love songs A E Tired
Đoàn Nguyễn Phương Thảo, 14 tháng 09, 2019 A D E F#m 3,410
(Verse) [A]Stick, stick to your [E]stones cause that's all you [F#m]know I was [D]caught in the mi
MinhNguyen, 20 tháng 02, 2017 A D E F#m 3,015
Verse1 [G]Outlines of your eyes and visions of you [Bm]Girl, I think I need a minute To [A]figure
Ponpin, 15 tháng 03, 2020 A Bm F#m G 3,004
[Em] I was lost, I was tryna find the [G]answer In the world a[C]round me I was going [D]crazy al
Duy Võ, 20 tháng 11, 2019 C D Em G 2,884
Verse 1 [G]I've been thinkin' ' [D]bout my father [Em]lately The [D]person that he [G]made me The
Lê Bảo Thạch , 5 tháng 03, 2020 Am C D Em G 2,271
Verse [C]Daydream Life feels like a [Am]daydream And I just wish that I[F] could wake up I just
Nguyễn Chí Cường, 20 tháng 06, 2019 Am C F G 1,975
[G]Small talk, no conversation That look makes me impatient [Em]I can't tell what you're thinking
Lê Bảo Thạch , 5 tháng 03, 2020 Am7 D Em G 1,859
Verse 1: Lauv I [G]call you one time, [Em7]two time, three time [C]I can't wait [D]no more Your 
Trần Lê Minh Triết, 5 tháng 08, 2019 C D Em7 G 1,834