Nhấn Enter để xem tất cả

Thông tin cá nhân

Tham gia ngày: 27/06/2016

Tự giới thiệu

(Chưa có)

Playlist của Đỗ Trọng Thành Nhân Xem tất cả

Chưa có playlist nào!

Bài hát yêu thích của Đỗ Trọng Thành Nhân Xem tất cả

Không có bài hát nào

Bài hát đã đăng của Đỗ Trọng Thành Nhân Xem tất cả

Đường nào vào thiên đàng ái ân Là đường vào nhịp thở lâng-lâng Mùa Xuân đang đi t
Thắng Cảnh, 21 tháng 08, 2017 8,109
Mùa Đông đến nơi đây tìm anh giữa đêm lạnh rét căm Mùa Đông khẽ ôm anh thật lâu
Ruii Nguyen, 24 tháng 01, 2016 20,887
Tone Hồ Quỳnh Hương: A Ðêm Thánh vô cùng, giây phút tưng bừng Ðất với trời se chữ Ðồng [
Đỗ Trọng Thành Nhân, 17 tháng 10, 2013 18,318
Một đôi quang gánh trên đôi vai còng thôi xuôi ngược Đội mưa ôm nắng thân côi nơi hè [Bm
Đỗ Trọng Thành Nhân, 11 tháng 08, 2013 39,290
Tone gốc Gm: Capo 3 Ngã tư đường mình gặp lại nhau Vẫn ánh mắt ta nhìn nhau ngày nào [E
Đỗ Trọng Thành Nhân, 9 tháng 08, 2013 34,009