Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Hà Thanh Xuân

Đóng góp thông tin
Người [Am] từ là từ phương [C] Bắc đã qua dòng [Dm] sông Sông [F] dài tìm đến phương [E7] này, một
doantuoi, 8 tháng 08, 2013 Am C Dm E7 Em Em7 F G 10,105
Quê [G] em nắng vàng nhạt cô [Bm] thôn Vài mây [Am] trắng dật [D7] dờ nơi cuối [G] trời Bâng [Am]
Thắng Cảnh, 30 tháng 05, 2017 Am Bm C D7 Em G G7 1,704
Ngày nào em [Am]đến, áo em màu [Am]trinh Áo xinh là [Am]xinh, áo em trong trời [Dm]hồng Là [Am]gi
Thắng Cảnh, 24 tháng 05, 2017 Am Dm E7 F G 1,263