Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin cá nhân

Tham gia ngày: 04/09/2022

Tự giới thiệu

(Chưa có)

Playlist của hoangkhang21122007 Xem tất cả

Chưa có playlist nào!

Bài hát yêu thích của hoangkhang21122007 Xem tất cả

(Chorus) Decisions as I [C]go, to anywhere I [Em]flow. Sometimes I [Am]believe, a time where we sh
namle, 20 tháng 07, 2016 229k
There [Am]once was a ship that [Em]put to sea The [Dm]name of the ship was the [Am]Billy of Tea Th
Nguyễn Thị Dung, 16 tháng 08, 2021 1,971
Và anh [Am]đếch cần gì nhiều ngoài [Am]em Và anh [Em]đếch cần gì nhiều ngoài [Em]em Và anh [Am]đếc
Nguyễn Việt Thắng, 15 tháng 11, 2018 247k
Verse1 [Em]I used to [C]rule the [D]world Seas would [G]rise when I gave the [Em]word Now in th
duke dawgie, 6 tháng 06, 2021 20,179
If a[Am]ll of the k[Dm]ings had their q[G]ueens on the t[C]hrone We would [F]pop cham[Dm]pagne and
Minh Thi, 2 tháng 05, 2020 1,515

Bài hát đã đăng của hoangkhang21122007 Xem tất cả

Không có bài hát nào