Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin cá nhân

Tham gia ngày: 24/04/2019

Tự giới thiệu

(Chưa có)

Playlist của Nhan Cao Xem tất cả

Chưa có playlist nào!

Bài hát yêu thích của Nhan Cao Xem tất cả

Không có bài hát nào

Bài hát đã đăng của Nhan Cao Xem tất cả

Ngày dạo [D]bước Hương cà phê quán xưa Tóc lưa [Em] thưa Em chờ ai đón đưa, mưa [A] về Ngồi bàn
Nhan Cao, 24 tháng 04, 2019 1,970