Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Ngày dạo [D]bước Hương cà phê quán xưa Tóc lưa [Em] thưa Em chờ ai đón đưa, mưa [A] về Ngồi bàn
Nhan Cao, 24 tháng 04, 2019 A Bm D Em F#m G 1,945