Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin cá nhân

Tham gia ngày: 10/04/2021

Tự giới thiệu

(Chưa có)

Playlist của minyb Xem tất cả

Chưa có playlist nào!

Bài hát yêu thích của minyb Xem tất cả

Verse1 [Em]Nine in the morning, a man drops his kids off at [Dm7]school [Dm7/G] And he's thin
Đức Nguyện, 20 tháng 01, 2020 623
Verse 1: [Am] Can't help but [G] wondering if [Em] this is the last [F] time that I'll see your [F
Kristina Nguyen, 11 tháng 04, 2018 1,019
Wise man [Dm]call me a crazy [G]loving foolishly Dream a[C]bout you all the time Every[Dm]night I
Duy Võ, 10 tháng 07, 2020 1,699
Verse 1 [D]I've tried [A]playing it [D]cool [D]Girl when I'm [A]looking at [G]you [G]I can [A]
yunaduong, 9 tháng 08, 2013 18,007
1. You're [D] insecure [G] Don't know what [A] for You're turning [D] heads when you [G] walk thr
Trần Vĩnh Quang, 9 tháng 08, 2013 53,543

Bài hát đã đăng của minyb Xem tất cả

Verse 1 She worked her [E]way through a cheap pack of cigarettes [E7]Hard [E]liquor mixed with a b
minyb, 10 tháng 04, 2021 43