Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

One Direction

Đóng góp thông tin
1. You're [D] insecure [G] Don't know what [A] for You're turning [D] heads when you [G] walk thr
Trần Vĩnh Quang, 9 tháng 08, 2013 A D G 53,424
Verse 1 [G]Your hand fits in mine Like it's [G]made just for me But [C] bear this in mind It was [C]
minhvu16, 9 tháng 08, 2013 Am C D Em G 23,493
Verse 1 [D]I've tried [A]playing it [D]cool [D]Girl when I'm [A]looking at [G]you [G]I can [A]
yunaduong, 9 tháng 08, 2013 A Bm D G 17,934
Capo 1 Enjoy! [Em]Written in these walls are the stories that I can't [G]explain [Em]I leave my hear
Nguyễn Khắc Dũng, 15 tháng 09, 2014 C D Em G 14,309
Capo ngăn 2 [G]I might never be your [C]knight in shining armor [Em]I might never be the [D]one you
Bao Oanh Vu, 15 tháng 12, 2015 C D Em G G7 12,692
[C]I'm broken [Am]Do you hear me [G]I'm blinded Cause [Em]you are everything[F] I [G]see [C]I'm
Mee , 27 tháng 10, 2017 A Am Bm C D Dm F G 11,722
[G]Going out tonight, changes into something red [Em]Her mother doesn't like that kind of dress [B
Hồ Văn Thắng, 13 tháng 08, 2017 A Bm C D E Em F#m G 11,022
Verse 1 [G]I figured it out [G]I figured it out from [D/F#]black and [Em]white [Em]Seconds and ho
minhkhoi_nguyen1204, 10 tháng 08, 2014 Am C D/f# Em F G 10,538
Intro: [D]* * [G]* [D]* * [D]* * [G]* [D]* * . [D]Hey girl i'm [G]waiting [D]on ya * * [D]I'm [G]
Nguyễn Minh Hiếu, 6 tháng 12, 2013 A Bm D G 9,806
[F], [C], [G], [Am] [F], [C], [G] [F]People say we [C]shouldn't be together [G]We're too young to [A
minhkhoi_nguyen1204, 9 tháng 08, 2014 Am C F G 9,755