Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin cá nhân

Aki

Tham gia ngày: 07/05/2020

Tự giới thiệu

(Chưa có)

Playlist của Aki Xem tất cả

Chưa có playlist nào!

Bài hát yêu thích của Aki Xem tất cả

Intro [A] [Bm] [A] [D] [G] [F#m] [Em] [A] [D]Lán sè de tiān [A]kōng qīng qīng de [Bm]qīnwěnzhe
Nhi Tg, 14 tháng 04, 2020 2,419
Verse 1: [G]shí jiān wéi hé huì qīng[C] xié [Am7]dǎo xiàng[D] qīng sè dí[G] jì jié [C]nǐ yě
thỏ, 6 tháng 06, 2020 837
Hǎi [G] jìn tóu dí rén yān [D] màn guò liǎo yuǎn shān Màn guò [Am] liǎo xīn tián [Em] dí lǐ biān
thỏ, 7 tháng 06, 2020 719
Verse1: Yǐ jīng duō jiǔ [C]le wèi shén me nǐ hái zài xiǎng tā Nǐ de yǎn [Am]lèi hái méi yǒu jiě dò
thỏ, 7 tháng 06, 2020 706
Piāo luò [Em]zhe dàn dàn [F]chóu yī sī [B7]sī de huí [Em]yì rú [E]huàn rú mèng rú [Am]zhēn xián q
Aki, 2 tháng 07, 2020 819

Bài hát đã đăng của Aki Xem tất cả

verse: [Dm7]shí [G]guāng liú [C]shì [Dm7]wú [G]shēng wú [C]xī hū [Dm7]rán zhī jiān [G]wǒ yòu xiǎng
Aki, 15 tháng 10, 2020 513
verse: [D] Hóngdòu shēng nán [C] guó shì [Bb] zuì yáoyuǎn de shì [Am] qíng [D] Xiāngsī suàn shén [
Aki, 20 tháng 08, 2020 890
verse: [Em]xuān huá shì jiè dí wài miàn [C]fēi yáng shā màn tiān shuí [G]zài lù dí zhōng dia
Aki, 20 tháng 08, 2020 711
verse: [F] dāng fēi niǎo chì bǎng bān [C]bó guāng yīn [Am] dū cán pò [F]rén mén kàn dào yǒu xīng
Aki, 19 tháng 08, 2020 500
verse: [F]lái dào zhè shì [G]jiè yǔ nǐ chū [Am]cì xiāng jiàn [F]jìng zhōng dí nǐ [G]pēng rán zhuà
Aki, 19 tháng 08, 2020 505