Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin cá nhân

Tham gia ngày: 09/10/2019

Tự giới thiệu

(Chưa có)

Playlist của Vân Xem tất cả

Chưa có playlist nào!

Bài hát yêu thích của Vân Xem tất cả

(Verse 1) Once [Cadd9]upon a time I [G]believe it was a [D]Tuesday when I [Cadd9]caught your eye
Trang, 21 tháng 07, 2018 957

Bài hát đã đăng của Vân Xem tất cả

Verse 1 Where the [Am]north wind meets the [D]sea There's a [F]river full of [C]memory Sleep, my
Vân, 30 tháng 11, 2019 151