Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin cá nhân

Tham gia ngày: 09/10/2019

Tự giới thiệu

(Chưa có)

Playlist của Vân Xem tất cả

Chưa có playlist nào!

Bài hát yêu thích của Vân Xem tất cả

[C]Oh, to see without my [D]eyes The [Em]first time that you [Bm]kissed me [C]Boundless by the tim
\/\/ Δ | |, 9 tháng 04, 2018 3,840
Verse 1 [C]I have loved you for the [Bm]last time Is it a [Em]video? Is it a [G/D]video? [C]I hav
\/\/ Δ | |, 9 tháng 04, 2018 1,459
(Verse 1) Once [Cadd9]upon a time I [G]believe it was a [D]Tuesday when I [Cadd9]caught your eye
Trang, 21 tháng 07, 2018 1,359

Bài hát đã đăng của Vân Xem tất cả

Verse 1 Where the [Am]north wind meets the [D]sea There's a [F]river full of [C]memory Sleep, my
Vân, 30 tháng 11, 2019 2,327