Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Sufjan Stevens

Đóng góp thông tin
[C]Oh, to see without my [D]eyes The [Em]first time that you [Bm]kissed me [C]Boundless by the tim
\/\/ Δ | |, 9 tháng 04, 2018 Am Bm C D D/A Em Em/B G G/A G/D G/b 3,854
Verse 1 [C]I have loved you for the [Bm]last time Is it a [Em]video? Is it a [G/D]video? [C]I hav
\/\/ Δ | |, 9 tháng 04, 2018 A Bm C D Em G/D 1,459
The [Am]evil it [D]spread like a [G]fever [D]ahead It was [C]night when you [D]died, my [C]firefly
\/\/ Δ | |, 10 tháng 02, 2019 Am Bm C D Em G 412
[Verse1] Am7 It's been a long, long time D7sus4 D7 Am Since I've memoriz
Vương Thiện, 7 tháng 10, 2019 Am Am7 B C D7 D7sus4 G 328