Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!
Để cảm ơn đến các bạn đã đóng góp và ủng hộ cho Hợp Âm Chuẩn trong thời gian qua, ban quản trị xin gửi tặng một món quà nhỏ cho 10 thành viên có đóng góp nhiều nhất. Click để xem chi tiết chương trình Tri Ân Thành Viên Lần 2.
Quay lại trang bài hát

Dù Có Cách Xa

Đinh Mạnh Ninh Điệu Ballad

Gợi ý chỉnh sửa

Mạc Hàn chỉnh sửa trên Phiên bản 1
5 tháng trước
Nguyễn Vĩnh Đạt chỉnh sửa trên Phiên bản 1
11 tháng trước
Anh Tuan Pham chỉnh sửa trên Phiên bản 1
1 năm trước
Phan Minh chỉnh sửa trên Phiên bản 1
1 năm trước
0 đã gộp
Phạm Minh Chiến chỉnh sửa trên Phiên bản 1
2 năm trước