Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!
Quay lại trang bài hát

Dù Có Cách Xa

Đinh Mạnh Ninh Điệu Ballad

Gợi ý chỉnh sửa

Bỏ sung thêm nốt G và Am
đã từ chối
Phan Minh chỉnh sửa trên Phiên bản Quân Chi Dân
2 năm trước
 
Chú thích: Thêm mới Xóa bỏ

THẢO LUẬN
Đinh Quang Trung đã từ chối.

Lý do từ chối: Bạn dùng dấu ngoặc vuông nha [ ]

Quản lý phiên bản 1