Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!
Để cảm ơn đến các bạn đã đóng góp và ủng hộ cho Hợp Âm Chuẩn trong thời gian qua, ban quản trị xin gửi tặng một món quà nhỏ cho 10 thành viên có đóng góp nhiều nhất. Click để xem chi tiết chương trình Tri Ân Thành Viên Lần 2.
Quay lại trang bài hát

Dù Có Cách Xa

Đinh Mạnh Ninh Điệu Ballad

Gợi ý chỉnh sửa

Bỏ sung thêm nốt G và Am
đã từ chối
Phan Minh chỉnh sửa trên Phiên bản 1
1 năm trước
 
Chú thích: Thêm mới Xóa bỏ

THẢO LUẬN
Đinh Quang Trung đã từ chối.

Lý do từ chối: Bạn dùng dấu ngoặc vuông nha [ ]

Quản lý phiên bản 1