Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!
Quay lại trang bài hát

Dù Có Cách Xa

Đinh Mạnh Ninh Điệu Ballad

Gợi ý chỉnh sửa

Tone Nam
Phạm Minh Chiến chỉnh sửa trên Phiên bản Quân Chi Dân
2 năm trước
 
Chú thích: Thêm mới Xóa bỏ

THẢO LUẬN
Quản lý phiên bản 1