Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!
Để cảm ơn đến các bạn đã đóng góp và ủng hộ cho Hợp Âm Chuẩn trong thời gian qua, ban quản trị xin gửi tặng một món quà nhỏ cho 10 thành viên có đóng góp nhiều nhất. Click để xem chi tiết chương trình Tri Ân Thành Viên Lần 2.

Đang chờ duyệt

Phoenix Đã duyệt

Bài hát này đã được duyệt và hiển thị ở trang chủ. Đi đến bài hát
Capo 1
tone [Am]
 
What are you willing to [Am7]lose?
You cover your wounds, but underneath [G]them
A million [Dm7]voices in your head that whisper, " [G]Stop, now"
Another twist of the [Am7]knife, turn of the screws
It's all in your [G]mind and it's fighting you
[Dm7]Arm yourself, a storm is coming [E7]
Well, kid...
What you gonna do [Am7]now? [G]
It's your re [Dm7]flection looking back to pull you [E]down
 
So are you gonna [F]die today or make it out alive? [Am7]
You gotta conquer the [G]monster in your head and then you'll [Dm7]fly
Fly, Phoenix, fly [F]
It's time for a new empire [Am7]
Go bury your [G]demons then tear down the [E]ceiling
Phoenix, fly [Am7]
 
And now you're playing with [Am7]matches, come out of the ashes
Under [G]neath you, a million voi [Dm7]ces
in the crowd they're screaming, " [G]Stop, now"
Well let 'em swallow their [Am7]pride,
you're turning the tide to true be [G]lievers
Got them in the [Dm7]palm of your hand, you're playing [E7]God now
What you gonna do [Am7]now? [G]
It's your re [Dm7]flection looking back to pull you [E]down
 
So are you gonna [F]die today or make it out alive? [Am7]
You gotta conquer the [G]monster in your head and then you'll [Dm7]fly
Fly, Phoenix, fly [F]
It's time for a new empire [Am7]
Go bury your [G]demons then tear down the [E]ceiling
Phoenix, fly [Am7]

THẢO LUẬN
Thông tin bài hát

Alex SeaverRiot Music Team AmAm7Dm7EE7FG US-UK