Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Chrissy Costanza

Đóng góp thông tin
Legends never [E]die when the world is [Cmaj7]callin' you Can you hear them [D7]screaming [D6]out [
Hoàng, 4 tháng 10, 2017 A/E Am Am7 B B7 C C6 Cmaj7 D D6 D7 E E/B Em Em7 12,158
What are you willing to [Am7]lose? You cover your wounds, but underneath [G]them A million [Dm7]vo
Hoàng, 9 tháng 10, 2019 Am Am7 Dm7 E E7 F G 2,881