Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!
Để cảm ơn đến các bạn đã đóng góp và ủng hộ cho Hợp Âm Chuẩn trong thời gian qua, ban quản trị xin gửi tặng một món quà nhỏ cho 10 thành viên có đóng góp nhiều nhất. Click để xem chi tiết chương trình Tri Ân Thành Viên Lần 2.

Đang chờ duyệt

Một đêm say - AT-Sin
AT-Sin
1 ngày trước
Người tình mùa đông - Quỳnh như - Như quỳnh
Vinh Nguyễn Đăng
17 giờ trước
Đôi cánh thiên thần - Gin Tuấn Kiệt - Gin Tuấn Kiệt
Cát Viên
16 giờ trước
Nếu ngày ấy - Soobin Hoàng Sơn
Cát Viên
14 giờ trước
Be Alright - Dean Lewis - Dean Lewis
QHuy Bùi
12 giờ trước
Fell in love with the devil - Avril Lavigne
Xi Hàng Lâm
11 giờ trước
Inuyasha - Kaoru Kukita - Hồ Việt Trung
Việt Lầy Piano
11 giờ trước
Ngược – Hồ Hoài Anh, Juky San, Layla - hồ hoài anh - hồ hoài anh
Nguyễn Văn Bảy
10 giờ trước
50 Lớn Bấy Duy Ngài - Carl G.Boberg
Bảo
9 giờ trước
Vì Anh Đã Yêu - Phạm Kỳ - Phạm Kỳ
Thùy Dương
7 giờ trước

brtvfvfvrevrevrfv Không duyệt

0 [Dueri9gjhrtu9gjriuvduihiuerbiueriubernibnrnnbrenfubfubnfbBgbwetbtbktgmbkmkbmgbmgkbmgkbmgkbmfogkbmkobmrgkogfkomdgkbmgfkbmfgkbmfgkbmgkmbkgfmbkgmbkmbgkombgfkombgggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggorgmbrkgkobmrgkrkmggggggggggggkdofimvigrnbinrinlsgiuhrbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbasddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddvbyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyui]bgttrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrbn 

THẢO LUẬN
Thông tin bài hát

rtbrbrbtrbb (Tông bbrtbrtb) (Link)
brgbrtbrbrtrtb Dueri9gjhrtu9gjriuvduihiuerbiueriubernibnrnnbrenfubfubnfb rbtrbrbtrbrt

Các bài hát có thể bị trùng