Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!
Để cảm ơn đến các bạn đã đóng góp và ủng hộ cho Hợp Âm Chuẩn trong thời gian qua, ban quản trị xin gửi tặng một món quà nhỏ cho 10 thành viên có đóng góp nhiều nhất. Click để xem chi tiết chương trình Tri Ân Thành Viên Lần 2.
Quản lý > Bài hát chờ duyệt > Gặp Em Đúng Lúc (剛好遇見你 / Đúng Lúc Gặp Gỡ Người)

Đang chờ duyệt

I Love You Mom - Candace Flynn - Misc Cartoons
slhsuu
1 ngày trước
Tết À Tết Ơi - Lê Nguyệt Anh - Phạm Minh Tuấn
Nguyễn Thị Dung
1 ngày trước
Mạng - Rhymastic - Rhymastic
Chau Lai
23 giờ trước
Bắc Mộc Nam (北木南) - Tiểu Gia Linh (小嘉玲) - Tiểu Gia Linh (小嘉玲)
Chau Lai
23 giờ trước
Mashup 11c5
Hồ thuận
22 giờ trước
Không còn em - Min Min - Min Min
Nguyên Khánh
21 giờ trước
Trời Giấu Trời Mang Đi - AMEE, ViruSs - ViruSs
LLeo
17 giờ trước
Ngỏ Lời - Cầm, Xôn Nguyễn, J.O.M - Cầm, Xôn Nguyễn
Nguyễn Thị Dung
17 giờ trước
Chỉ Còn Nước Mắt - Trương Thế Vinh - Trương Thế Vinh
Nguyễn Thị Dung
16 giờ trước
Take A Bow - Yao Si Ting / Madonna
n4flu94
16 giờ trước
Thương người xa mãi - Non Hanta - Non Hanta
Cậu's Minh
16 giờ trước
Finesse - Bruno Mars - Bruno Mars
dragonpu
16 giờ trước
Mashup Củ Chuối (Special) - Mèo Phò, Hoàng Cobe - Ngô Văn (Bắp Cute)
Ngô Văn
16 giờ trước
The Music of The Night - Gerald Butler - Andrew Lloyd Webber
Gia Hiếu
15 giờ trước
trời giấu trời mang đi - AMEE, ViruSs - ViruSs
Nguyên Khánh
14 giờ trước
Trời giấu trời mang đi - AMEE, ViruSs - Viruss
Lê Trí
10 giờ trước
BIỂN ĐỘNG - Đinh Diễm Vị
Vương Bảo Đăng
1 giờ trước
Lost without you - Freya Ridings
Xi Hàng Lâm
1 giờ trước

Gặp Em Đúng Lúc (剛好遇見你 / Đúng Lúc Gặp Gỡ Người) Đã duyệt

Bài hát này đã được duyệt và hiển thị ở trang chủ. Đi đến bài hát
Capo 1
Tone [C]
Wǒmen kū [Am]le [F]wǒmen xiào [C]zhe [G]
Wǒmen tái [Am]tóu wàng tiānkōng
[F]Xīngxīng hái [C]liàngzhe jǐ [G]
Wǒmen chàng [Am]zhe [F]shíjiān de [C][G]
Cái dǒngde [Am]xiānghù yǒng [F]bào
Dàodǐ shì [C]wèile shénme [G]
 
Yīnwèi wǒ [Am]gānghǎo yùjiàn [F]
Liú xià [C]zújì cái měi [G]
Fēng chuī [Am]huā luò lèi rú [F]
Yīn [C]wéi bùxiǎng fēn [G]
 
Yīnwèi [Am]gānghǎo yùjiàn [F]
Liú xià [C]shí nián de qí [G]
Rúguǒ [Am]zài xiāngyù [F]
Wǒ xiǎng [G]wǒ huì jìde [C]
 
LÊN 1/2 TONE
Yīnwèi wǒ [Bbm]gānghǎo yùjiàn [F#]
Liú xià [C#]zújì cái měi [G#]
Fēng chuī [Bbm]huā luò lèi rú [F#]
Yīn [C#]wéi bùxiǎng fēn [G#]
 
Yīnwèi [Bbm]gānghǎo yùjiàn [F#]
Liú xià [C#]shí nián de qí [G#]
Rúguǒ [Bbm]zài xiāngyù [F#]
Wǒ xiǎng [G#]wǒ huì jìde [C#]

THẢO LUẬN
Thông tin bài hát

Gary (Cao Tiến) AmBbmCC#FF#GG# Nhạc Trẻ

Yêu cầu hợp âm

Gặp Em Đúng Lúc Luân Tang
Bài hát: Gặp Em Đúng Lúc - Luân Tang Wǒmen kūle wǒmen xiàozhe Wǒmen táitóu wàng tiānkōng Xīngxīng hái liàngzhe jǐ kē Wǒmen chàngzhe shíjiān de gē Cái dǒngde xiānghù yǒngbào Dàodǐ shì wèile shénme Yīnwèi wǒ gānghǎo yùjiàn nǐ Liú xià zújì cái měilì Fēng chuī huā luò lèi rú yǔ Yīn wéi bùxiǎng fēnlí Yīnwèi gānghǎo yùjiàn nǐ Liú xià shí nián de qíxǔ Rúguǒ zài xiāngyù Wǒ xiǎng wǒ huì jìde nǐ Wǒmen kūle wǒmen xiàozhe Wǒmen táitóu wàng tiānkōng Xīngxīng hái liàngzhe jǐ kē Wǒmen chàngzhe shíjiān de gē Cái dǒngde xiānghù yǒngbào Dàodǐ shì wèile shénme Yīnwèi wǒ gānghǎo yùjiàn nǐ Liú xià zújì cái měilì Fēng chuī huā luò lèi rú yǔ Yīn wéi bùxiǎng fēnlí Yīnwèi gānghǎo yùjiàn nǐ Liú xià shí nián de qíxǔ Rúguǒ zài xiāngyù Wǒ xiǎng wǒ huì jìde nǐ Yīnwèi gānghǎo yùjiàn nǐ Liú xià zújì cái měilì Fēng chuī huā luò lèi rú yǔ Yīn wéi bùxiǎng fēnlí Yīnwèi gānghǎo yùjiàn nǐ Liú xià shí nián de qíxǔ Rúguǒ zài xiāngyù Wǒ xiǎng wǒ huì jìde nǐ Yīnwèi wǒ gānghǎo yùjiàn nǐ Liú xià zújì cái měilì Fēng chuī huā luò lèi rú yǔ Yīn wéi bùxiǎng fēnlí Yīnwèi gāng hǎo yùjiàn nǐ Liú xià shí nián de qíxǔ Rúguǒ zài xiāngyù Wǒ xiǎng wǒ huì jìde nǐ