Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Luân Tang (伦桑)

Weibo : 伦桑_爱唱歌 Youtube 倫桑愛唱歌 FB.IG.TWITTER lunsang0812 Ca khúc tiêu biểu : Sơn Mộc Hữu Hề
Đóng góp thông tin
Không tìm thấy bài hát này của nghệ sĩ này.