Nhấn Enter để xem tất cả

Đang chờ duyệt

Born to die - Lana Del Rey - Lana Del Rey
Nguyễn Hoàng Tú
14 giờ trước
Khóc thầm đêm mưa - Lệ Quyên - Tuấn Nghĩa
Vuong Thien
13 giờ trước
Lầm lỡ - Lệ Quyên - Lê Anh Dũng
Vuong Thien
12 giờ trước
Lần cuối - Lệ Quyên - Hoàng Nhã
Vuong Thien
12 giờ trước
Lãng mạn trên đồi - Lệ Quyên - Từ Huy
Vuong Thien
11 giờ trước
Ngôi sao nhỏ - Lệ Quyên - Tường Văn
Vuong Thien
11 giờ trước
Quá muộn màng - Lệ Quyên - Trương Lê Sơn
Vuong Thien
11 giờ trước
Quên một cuộc tình - Lệ Quyên - Lê Quang
Vuong Thien
11 giờ trước
Rồi một mai - Lệ Quyên - Tường Văn
Vuong Thien
11 giờ trước

Dumb Ways To Die Đã duyệt

Bài hát này đã được duyệt và hiển thị ở trang chủ. Đi đến bài hát
Điệu: 
_Verse: Blue 
_Chorus: Disco 
_Outro: Disco 
Tone: C 
[C F C F ] 
 
Verse: 
Set [C]fire [F]to your [C]hair [F ] 
Poke a [C]stick at a [F]grizzly [C]bear [F ] 
Eat [C]medi[F]cines that's [C]out of [F]date 
Use your [C]private [F]parts as [C]piranha [F]bait 
 
Chorus: 
[C]Dumb [Em7]ways to [Am]die, [Cmaj9]so [F]many dumb ways to [D7]die [GG7 ] 
[C]Dumb [Em7]ways to [Am]die, [Cmaj9]so [F]many dumb ways to [G]die [C ] 
 
Verse: 
Get your [C]toast out [F]with a [C]fork [F ] 
Do your [C]own [F]electrical [C]work [F ] 
[C]Teach [F]yourself how to [C]fly [F ] 
Eat a [C]two week [F]old [C]unrefrigerated [F]pie 
 
Chorus: 
[C]Dumb [Em7]ways to [Am]die, [Cmaj9]so [F]many dumb ways to [D7]die [GG7 ] 
[C]Dumb [Em7]ways to [Am]die, [Cmaj9]so [F]many dumb ways to [G]die [C ] 
 
Verse: 
Invite a [C]psycho-[F]killer[C ]inside [F ] 
Scratch a [C]drug dealer's [F]brand new [C]ride [F ] 
Take your[C ]helmet [F]off in [C]outer space [F ] 
Use your [C]clothes [F]dryer as a [C]hiding [F]place 
 
Chorus: 
[C]Dumb [Em7]ways to [Am]die, [Cmaj9]so [F]many dumb ways to [D7]die [GG7 ] 
[C]Dumb [Em7]ways to [Am]die, [Cmaj9]so [F]many dumb ways to [G]die [C ] 
 
Verse: 
Keep a [C]rattles[F]nake as a [C]pet [F ] 
Sell [C]both the kidneys [F]on the [C]internet [F ] 
[C]Eat a[F ]tube of [C]super[F]glue 
"I wonder what's this red button [F]do?" 
 
Chorus: 
[C]Dumb [Em7]ways to [Am]die, [Cmaj9]so [F]many [D7]dumb ways to [G]die [G7 ] 
[C]Dumb [Em7]ways to [Am]die, [Cmaj9]so [F]many dumb ways to [G]die [C ] 
 
Bridge: 
[Am]Dress up [Cmaj9]like a [F]moose during [G]hunting [F]season [G ] 
[Am]Disturb a [Cmaj9]nest of [F]wasps for no [G]good [F]reason 
[G]Stand on the edge of a [Am]train station platform 
[C]Drive around the boom gates at a [F]level crossing 
[G]Run across the tracks between the [Am]platforms 
[F]They may not rhyme but they're [G]quite possibly 
 
Chorus: 
[C]Dumb [Em7]ways to [Am]die, 
[C]Dumb [Em7]ways to [Am]die 
[C]Dumb [Em7]ways to [Am]die 
[C]Dumb [Em7]ways to [Am]die, [Cmaj9]so [F]many [G]dumb ways to [C]die 

THẢO LUẬN
Thông tin bài hát

Tangerine Kitty (Tông C) (Link)
N/A AmCCmaj9D7Em7FGG7 Pop