Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!
Quản lý > Báo lỗi và góp ý

Báo lỗi và góp ý

1 năm trước
Nhận được góp ý: Mình chỉ muốn hỏi là tại sao bạn lại rảnh rỗi đi gộp các bài hát của mình vào vậy? lí do mình đăng là vì cá nhân...