Nhấn Enter để xem tất cả

Thông tin nghệ sĩ

| 4/4 | Slow Rock/Ballad Lấy tông, nốt:Tình(#fa)yêu(la).. Tình [F#m]yêu mới vừa hôm [A]qua Mà nay
Sang Delta, 8 tháng 08, 2013 A7 B7 Bm D D7 E7 F#7 G Gm 9,968
| 4/4 | Surf Lấy tông, nốt:Một(Re)sớm(Si)tan(Sol)chuông(Sol) Một sớm [G]tan chuông tà áo trắng [A7
Lê Tài Nhật Minh, 8 tháng 08, 2013 A7 Am Bm C D D7 G G7 5,587
Tone gốc F#m: Capo 2 1. Đà Lạt xanh [Em]trong in dấu chân em hồng Đà Lạt nắng [Am]say điểm [C]tô th
Đình Lộc, 18 tháng 06, 2016 Am B7 C D7 E7 Em G 520
Làm bạn của [D]con ru con mỗi [A]đêm Bàn tay ấm [Bm]êm cho con sâu trong giấc [F#m]say Là mẹ của
skie097, 8 tháng 01, 2017 A Bm D F#m G 298