Nhấn Enter để xem tất cả

Thông tin nghệ sĩ

| 4/4 | Slow Rock/Ballad Lấy tông, nốt:Tình(#fa)yêu(la).. Tình yêu mới vừa hôm qua Mà nay
Sang Delta, 8 tháng 08, 2013 A7 B7 Bm D D7 E7 F#7 G Gm 9,738
| 4/4 | Surf Lấy tông, nốt:Một(Re)sớm(Si)tan(Sol)chuông(Sol) Một sớm tan chuông tà áo trắng [A7
Lê Tài Nhật Minh, 8 tháng 08, 2013 A7 Am Bm C D D7 G G7 5,526
Tone gốc F#m: Capo 2 1. Đà Lạt xanh trong in dấu chân em hồng Đà Lạt nắng say điểm tô th
Đình Lộc, 18 tháng 06, 2016 Am B7 C D7 E7 Em G 492
Làm bạn của con ru con mỗi đêm Bàn tay ấm êm cho con sâu trong giấc say Là mẹ của
skie097, 8 tháng 01, 2017 A Bm D F#m G 262