Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Tốp ca thiếu nhi

Đóng góp thông tin
Lời 1: Chiếc đèn ông [G]sao sao năm cánh tươi màu Cán đây rất [E7]dài cán cao quá [Am]đầu Em cầm
Trần Vĩnh Quang, 8 tháng 08, 2013 Am C D E7 Em G G7 43,148
Ai [Am] yêu bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi [C]đồng Ai [Dm] yêu bác Hồ Chí Minh hơn thiếu [F]niê
Nguyễn Thị Bích Liên, 25 tháng 05, 2017 Am C Dm E E7 Em F G 7,500
Em [G] là búp măng [Em] non, em lớn [E] lên trong mùa cách [Am] mạng Sướng [D] vui có Đảng tiền [G]
Nguyễn Thị Bích Liên, 24 tháng 05, 2017 Am C D E Em G 5,407
Tổ [C]quốc Việt Nam xanh [Am]ngát Có [Am]sạch đẹp mãi được [G]không Điều [C]đó tùy thuộc hành độn
Đá Tảng, 24 tháng 04, 2017 Am C G G7 2,651
Em nhớ [Em] nhất một chuyện năm xưa ở miền Nam Một ngày kia bỗng kho xăng giặc cháy tan [Am] tành
Nguyễn Thị Bích Liên, 24 tháng 05, 2017 Am B7 D E Em G 1,183