Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin cá nhân

Tham gia ngày: 28/06/2013

Tự giới thiệu

(Chưa có)

Playlist của Sang Delta Xem tất cả

Chưa có playlist nào!

Bài hát yêu thích của Sang Delta Xem tất cả

Không có bài hát nào

Bài hát đã đăng của Sang Delta Xem tất cả

| 4/4 | Disco party Lấy tông, nốt: Con(sol)gái(la)nói(la)có(la)là(mi)không(sol).. Con [Am]gái nói
Sang Delta, 8 tháng 08, 2013 13,369
| 4/4 | Slow Rock/Ballad Lấy tông, nốt:Tình(#fa)yêu(la).. Tình [F#m]yêu mới vừa hôm [A]qua Mà nay
Sang Delta, 8 tháng 08, 2013 19,063
1. Trong [A] đêm tối tăm mịt mùng [F#m] Mưa gió như nô đùa [D] Câu ái ân mặn nồng lặng [E] thinh.
Sang Delta, 8 tháng 08, 2013 21,951