Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

[F]...No one knows 'bout the things that I've been through with you [Dm]...There were times I'd dri
Duy Võ, 14 tháng 01, 2019 Am Bb C Dm F 1,095
(Verse 1) [G]This kind of love Is more than a [C] lifeline For a [Em]man as weak as me Who [Am]
Nhật Nam, 28 tháng 06, 2018 A Am B C D Em G 778
[E]The way you say the [A]things you do [E]The softness of the [A]words you choose [C#m]The tim
Quốc Tiến, 25 tháng 12, 2017 A B Bb C C#m Dm E F F#m Gm 721
[Em]Khi em đi mưa chợt [Am]rơi khắp chốn, [D]lòng anh bao niềm [G]tin đánh mất [D] [Em]Em là thiên
Hien Nguyen, 29 tháng 03, 2020 A Am B Bm C C#m D E Em F# F#m G G#m 76
[D]Lately I'm so tired [Bm]if I took [A]it all I'll warn you I never [E]meant to [D]if I left
Dangminh_ftu, 25 tháng 04, 2020 A B Bm C# D E F# G# 50