Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

i [G]wanna call the stars down from the [Em]sky i wanna [C]live a day that never [D]dies i wanna
Trần Vĩnh Quang, 9 tháng 08, 2013 Am C Dm Dm7 E Em F G 22,904
Intro C/C/C/C Day [C]after day Time [Em]passed away and I [F]just can´t get you out [G]my mind N
Trần Vĩnh Quang, 8 tháng 08, 2013 A Am Bm C D Dm Em F G 22,027
Intro:- G | G | G | D D | D | G | G I have a [D]dream a song to [G]sing To help me [D]cope with
maitrinh791993, 7 tháng 08, 2013 C D G 18,079
Some say [A]love it is a [E]river That [D]drowns the [E]ten der [A]ree d Some say [E]love it is a
maitrinh791993, 7 tháng 08, 2013 A D E 12,262
Westlife- Miss you Intro: D A Bm G I [A]can't sleep, I just [G]can't breathe [D]w hen your shado
maitrinh791993, 8 tháng 08, 2013 Am C C7 D D7 Dm Em F G G7 12,168
[E]S o here we [A]s tand [A]I n our secret place With a sound [D]of the crowd So far [E]away
maitrinh791993, 7 tháng 08, 2013 A D E G 10,419
[Am]Deep in the night, when I'm [C]alone. [G] [Am]My heart starts to burn, cause I [C]feel for [G
kimanh91, 9 tháng 08, 2013 Am C Dm G 9,574
Another [G]day Without your [C]smile Another day [G]just passes by But now I [G]know [Gsus2]H [
Lê Tài Nhật Minh, 7 tháng 08, 2013 Am C D Dsus4 Em G Gsus2 8,675
Verse 1: Everybody's looking for a [G]some thing One thing that makes it all [Em]com plete You'll
maitrinh791993, 7 tháng 08, 2013 C Cm D Em G 8,617
[G]Took my [G]hand Touched my [Em]heart Held me [C]close You were [Am]al [Am7] [D]ways there By
Trần Vĩnh Quang, 9 tháng 08, 2013 Am C Dm Dm7 E Em F G 8,496