Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Location

G Thịnh Suy G Điệu Ballad
≣≣
Tone [G]
 
[Cmaj7]Send me your location
[Bm7]Let's focus on communicating
'Cause [Am7]I just need
The time and place to come [Gmaj7]through
 
[Cmaj7]Send me your location
[Bm7]Let's ride the vibrations
[Am7]I don't need nothing else but you
[Gmaj7]I don't need nothing else but you
 
[Cmaj7]At times I wonder why I fool with you
But this is [Bm7]new to me, this is new to you
Initial [Am7]ly, I didn't wanna fall for you
[Gmaj7]Gather my attention it was [Gmaj7]all for you
 
[Cmaj7]So, don't take advantage
Don't [Bm7]leave my heart damaged
To unders [Am7]tand that things go
A little bit better when you [Gmaj7]plan it, oh
 
So, won't you [Cmaj7]send me your location
Let's [Bm7]focus on communicating
'Cause [Am7]I just need
The time and place to come [Gmaj7]through
 
[Cmaj7]Send me your location
[Bm7]Let's ride the vibrations
[Am7]I don't need nothing else but you
[Gmaj7]I don't need nothing else but you
 
I don't wanna fall in [Cmaj7]love off of subtweets
So, [Bm7]let's get personal
I got a [Am7]lot of cool spots that we can go
Tell me [Gmaj7]what's the move and I got you
 
I'm only [Cmaj7]acting like this 'cause I like you
[Bm7]Just give me the vibe to [Am7]slide then
I might [Gmaj7]make you mine by the night and
 
So, won't you [Cmaj7]send me your location
Let's [Bm7]focus on communicating
'Cause [Am7]I just need
The time and place to come [Gmaj7]through
 
[Cmaj7]Send me your location
[Bm7]Let's ride the vibrations
[Am7]I don't need nothing else but you
[Gmaj7]I don't need nothing else but you
 
[Cmaj7]Ride, ride, ride
[Bm7]Come and vibe with me tonight
[Am7]I don't need nothing else but you
[Gmaj7]I don't need nothing else but you
 
[Cmaj7]Ride, ride, ride
[Bm7]Come and vibe with me tonight
[Am7]I don't need nothing else but [Am7]you
[Gmaj7]Nothing else but you
 
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Phiên bản khác (2)

Đăng phiên bản mới

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên Chau Lai. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 20 tháng 12, 2019
Lượt xem: 9,838 Người đăng: Chau Lai (Dương Công Vủ đã duyệt)
Tác giả: Khalid Thể loại: Pop Yêu thích: 260
Bài liên quan
hgthaii, 9 tháng 07, 2023 157
Minh Nguyet, 19 tháng 12, 2021 1,301
hieuchivu, 5 tháng 12, 2021 47,058
Duy Võ, 17 tháng 11, 2022 3,269
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)