Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Lukas Graham

Đóng góp thông tin
[Em]Once I was seven years o[G]ld, my momma told [C]me, go make yourself some [D]friends or you’ll
Blue-Warn, 8 tháng 06, 2016 C D Em G 26,796
Verse: [C]There are days[Em] I wake up and I [Am]pinch myself [G]You're with me, not [F]someone e
pedrothanh, 22 tháng 09, 2018 Am C Dm Em F G 8,542
Vu: [G]Once you left I [D]went to space [Em]I don’t [C]recognize this place Where [G]are you[D]
Hoang Huynh, 2 tháng 07, 2021 C D Em G 5,710
Chorus Mama said that it was [C]okay [G]Mama said that it was [Bm]quite [Em]alright Our kind of p
Hoang Huynh, 3 tháng 07, 2021 A Bm C D Em G 133
Verse 1 [Bm]I remember [A]driving to my side [D]Smoke’s [G]up windows open [Bm]The sun’s in our [
Hoang Huynh, 3 tháng 07, 2021 A Bm D G 125
(Verse 1) It's [G]true, you're there for everybody e[C]lse And [G]you, forget to think about your[
Peter Phan, 22 tháng 09, 2021 C D Em Em/B Em/F# Em/G G 72