Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Dunghoangpham

Đóng góp thông tin
[Cmaj7]Khóc than với trời sao [D]ông quá bất công Kiếp [Bm]duyên này vẫn chưa trọn đã hoá [Em]hư kh
Rebo, 26 tháng 12, 2022 Bm Bm7 C Cmaj7 D Em Em7 1,576
Thế là trung thu [C]năm nay vẫn một [Em]mình Vẫn chưa có [A7]bồ ế tiền ế [Dm]tình Ai còn độc [Am
Ton Duc Thang, 15 tháng 09, 2021 A7 Am C Dm Em G 770
Vì anh chưa [C]có xe [G]hơi Cũng [Am]chẳng hề có nhà Hà [Em]Nội Sự [F]nghiệp thì chưa, bằng [C]lái
ssteam, 23 tháng 07, 2021 Am C Dm Em F G 710