Thông tin nghệ sĩ

Hợp âm viết ở tone - Tone gốc C#m: Capo 4 Phúc Bồ: Và nếu em muốn đi xa nơi anh, gạt
Đinh Quang Trung, 30 tháng 08, 2013 A#m Am E F F# G G# 173k
Capo 3 Ai cũng sẽ tìm được hạnh phúc trên dòng đời Và ai cũng sẽ nhận ra người
lamphuocan28320, 2 tháng 03, 2015 Bm C D Em G 7,906
Nhấn Enter để xem tất cả