Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Bài tình ca em [D]viết Là [Em]dành cho anh Có [A]chiếc ô màu xanh Và hai [D]ta ngồi cạnh C
Trần Thiên Phước, 19 tháng 11, 2020 A D Em 142
Người nói yêu, [C]chưa ? Sao [Em]lòng cứ mãi [F]đợi Lòng đã mỏng [Dm]manh Người lại càng vội qua
Trần Trọng Nghĩa, 5 tháng 04, 2021 Am C C7 D/f# Dm Em F G G/b 14