Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Just gonna [Em]stand there and watch me [C]burn, But that's [G]alright because I like the way it [D
Anh Minh, 26 tháng 11, 2017 C D Dadd11 Em G 33,145
On the [Em]first page of [C]our story the futu[G]re seemed so [D]bright then this [Em]thing turn
Song Nghi, 1 tháng 03, 2018 Bm Bm7 C D Em G Gadd9 16,077
Chorus: I'm not [Am]afraid to take a [F/A]stand [C]Everybody come take my [G]hand We'll walk this ro
luongaiuyen24, 20 tháng 04, 2014 Am C F G 5,980
[Gm]Look, I was gonna go easy on you and not to hurt your feelings [Gm]But I'm only going to get th
FizzLan, 6 tháng 08, 2017 Gm 2,594
Intro chorus: I've been a [Em] liar, been a thief, [G] been a [C] lover, been a cheat All [D] my s
Quốc Tiến, 15 tháng 02, 2018 A5 C D D5 Em G 1,848
We [G]fought until the sun rose [G7] And I [C]still ain't been to bed (Bed, bed) [C7] And [G]whil
DV Res., 9 tháng 04, 2020 Am B7 C C7 Cm Cm6 D Em G G7 346
Verse His [Dm]palms are sweaty, knees weak, arms are heavy There's vomit [Bb]on his sweater alread
Trương CP, 17 tháng 06, 2020 Bb C Dm 134